jun 192023
 

Idag har alla fått information i sina brevlådor gällande kommande statusinventering. Om du inte kan vara hemma den dag du fått tilldelad är det bra om du så fort som möjligt fyller i medgivandet om att tillåta huvudnyckel.

Bilagan i det här inlägget har allmän information, den information du fått i din brevlåda talar om exakt datum för just din port.      Infobrev inventering

 Posted by at 18:55

Sorry, the comment form is closed at this time.