okt 072020
 

                                Senaste nytt – september 2020

  • Behållare samt påsar för matavfall +infoblad från Nodra är utdelade till alla medlemmar. Matavfallsinfo finns även utlagt separat på hemsidan. Påsar kommer fortsättningsvis att finnas i återvinningsrummet i garagenedfarten. Viktigt att man bara använder påsarna till matavfall, samt att man bara tar en rulle i taget – annars kommer de snabbt att ta slut.
  • Taggar är också utdelade till alla som har behov. Meddela styrelsen direkt om du tappar bort din tagg så den kan spärras.
  • Vi kommer under detta år att utöka vårt taggsystem att även gälla våra tvättstugor vilket innebär att bara den som bokat sig kommer att ha tillträde till tvättstugan med hjälp av taggen.
  • Föreningen har fått uppskov gällande OVK besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) till april 2021 p.g.a. risk för spridning av Corona då tillträde krävs till alla lägenheter.
  • Vi har haft vissa problem med värmen vilket gjort att vissa lägenheter är för kalla och andra för varma. Vi kommer därför att under nästa år påbörja byte av radiatorventiler i alla lägenheter vilket kommer att ge jämnare värme + energibesparing.
  • Snöröjningen med HSB har inte fungerat tillfredställande och avtalet har därför sagts upp. Ny entreprenör är TJ:s fastighetsservice, vilka på löpande räkning kommer att utföra snöröjning och halkbekämpning.
  • Funderar du på att glasa in din balkong? I så fall måste styrelsen kontaktas först. Ritning måste skickas till ordförande och man måste även själv söka bygglov. Självklart måste man anlita en auktoriserad firma.

 

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående är du välkommen att kontakta styrelsen.

 Posted by at 17:50

Sorry, the comment form is closed at this time.