K ritningar

 
Att klicka på länkarna under respektive kategori under fliken Ritningar fungerar endast med webbläsarna Mozilla Firefox eller Chrome (fördel Firefox). Det går tyvärr inte att visa dem med Internet Explorer. Både Firefox och Chrome är gratis att ladda ner från Internet:

Länkar till nedladdningssidorna:

https://www.mozilla.org/sv-SE/firefox/new/

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html

Får ni problem, använd gärna kontaktformuläret längst ner under fliken Kontakt så besvarar vi era frågor!

Allmänna anvisningar Balk o vägg elevationer
Balkelevationer Bråddgatan 22 balkonger
 Bråddgatan 22 bj lag1 armering  Bråddgatan 22 bj lag1 måttsättning
 Bråddgatan 22 bj lag2 armering  Bråddgatan 22 bj lag 2 måttsättning
 Bråddgatan 22 bj lag 3-5 armering  Bråddgatan 22 bj lag 3-5 måttsättning
 Bråddgatan 22 bj lag6 armering  Bråddgatan 22 bj lag 6 måttsättning
 Bråddgatan 22 bj lag 7 vinds armering  Bråddgatan 22 bj lag 7 vinds måttsättning
 Bråddgatan 22 markbjlag o bjlag armering  Bråddgatan 22 markbjälklag o bjälklag måttsättning
 Bråddgatan 22 bjälklag över garage  Bråddgatan 22 pålplan måttsättning
 Bråddgatan 22 bjälklag över garage  Bråddgatan 22 detaljer
 Bråddgatan 22 takplan  Bråddgatan 22 takdetaljer
 Bråddgatan 22 detaljer2
 Slottsgatan 121 detaljer  Slottsgatan 121-123 balkonger
 Slottsgatan 121-123 bjälklag 0  Slottsgatan 121-123 bjälklag 1
 Slottsgatan 121-123 bjälklag vån 2 0 3  Slottsgatan 121-123 bjälklag 5
 Slottsgatan 121-123 detaljer2  Slottsgatan 121-123 hissar
 Slottsgatan 121-123 pålplan  Slottsgatan 121-123 takdetaljer
 Slottsgatan 121-123 takplan
 Slottsgatan 125-127 bj lag 3-6 armering  Slottsgatan 125-127 bj lag 3-6 mått
 Slottsgatan 125-127 bj lag över plan1 armering  Slottsgatan 125-127 bj lag över plan1 mått
 Slottsgatan 125-127 bj lag över plan2 armering  Slottsgatan 125-127 bj lag över plan2 mått
 Slottsgatan 125-127 markbjälklag armering del2  Slottsgatan 125-127 plan7 armering
 Slottsgatan 125-127 plan7 mått  Slottsgatan 125-131 allm anvisningar
 Slottsgatan 125-131 balkonger  Slottsgatan 125-131 takplan detaljer
 Slottsgatan 125-131 typsektioner  Slottsgatan 129-131 bj lag 3-6 armering
 Slottsgatan 129-131 bj lag 3-6 mått  Slottsgatan 129-131 bj lag över plan1 mått
 Slottsgatan 129-131 bj lag över plan1  Slottsgatan 129-131 bj lag över plan2 armering
 Slottsgatan 129-131 bj lag över plan2 mått  Slottsgatan 129-131 markbjälklag armering del1
 Slottsgatan 129-131 markbjälklag del 2  Slottsgatan 129-131 markbjälklag del1
 Slottsgatan 129-131 plan7 armering  Slottsgatan 129-131 plan7 mått
 Bråddgatan 28 bj lag över pl1 armering  Bråddgatan 28 bj lag över plan1 mått
 Bråddgatan 28 bj lag över plan2 armering  Bråddgatan 28 bj lag över plan2 mått
 Bråddgatan 28 bl lag över plan 3 o 4 armering  Bråddgatan 28 bj lag över plan 3 o 4 mått
 Bråddgatan 28 bj lag över pl 5 o 6 armering  Bråddgatan 28 bj lag över pl 5 o 6 mått
 Bråddgatan 28 armering  Bråddgatan 28 armering2
 Bråddgatan 28 bjälklag över bottenvåning  Bråddgatan 28 bjälklag över källare
 Bråddgatan 28 bjälklag över vån1  Bråddgatan 28 bjälklag över vån2
 Bråddgatan 28 bjälklag över vån3  Bråddgatan 28 bjälklag över vån4
 Bråddgatan 28 markbjälklag armering  Bråddgatan 28 markbjälklag
 Bråddgatan 28 golv på mark  Bråddgatan 28 golv på mark2
 Bråddgatan 28 väggar armering  Bråddgatan 28 mått armering
 Bråddgatan 28 pålplan  Bråddgatan 28 pålplan2
 Bråddgatan 28 takplan  Bråddgatan 28 takplan med detaljer
 Bråddgatan 28 förteckning K ritn  Bråddgatan 28 takbjälklag o sektion
 Bråddgatan 28 fasad detaljer  Bråddgatan 28 fasad mot Bråddgatan detaljer
 Bråddgatan 28 balkonger  Bråddgatan 28 allm anisningar
 Bråddgatan 26 källare o bv vent  Bråddgatan 26 omb vindsvåning
 Bråddgatan 26 förteckning vs ritn
 Garage ök armering  Garage golv på mark
 Garage bjälklag  Garage bjälklag mått
 Garage sektioner  Garage sektioner2
 Garage pålplan  Garage grovchaktningsritning
 Garage sektioner  Garage sektioner2
 Detaljer sektioner  Detaljer sektioner2
 Detaljer sektioner 3  Detaljer sektioner4
 Detaljer sektioner5  Situationsplan, baslinjer
Väggbalks elevationer