Nyckel-/tagghantering

 

Kopiering av nycklar kan endast ske hos Norrköpings Låsverkstad på Fredriksdalsgatan 33 på Butängen. Det behövs en rekvisition och den kan hämtas hos nyckelansvarige Thomas Hansson, Bråddgatan 28 (011-631 18).

Du behöver även en tagg för att komma in i tvättstugan samt om du har garageplats eller lämnar ditt hushållsavfall i någon av våra sopkasuner på Tunnbindaregatan eller inne på gården mot Meze.

Om du tappar bort en tagg meddela nyckelansvarige direkt så den kan spärras.

När en lägenhet säljs avaktiveras taggarna. Den nya ägaren måste därför kontakta nyckelansvarige Thomas Hansson så dessa kan aktiveras igen.

Det är säljarens ansvar att överlämna nycklar, men även taggar till köparen.

 keys