Nyckelhantering

 

Kopiering av nycklar kan endast ske hos Norrköpings Låsverkstad på Fredriksdalsgatan 33 på Butängen. Det behövs en rekvisition och den kan hämtas hos Thomas Hansson, Bråddgatan 28 (011-631 18).

Även tagg behövs om du har garageplats eller lämnar ditt hushållsavfall i någon av våra sopkasuner på Tunnbindaregatan eller inne på gården vid Meze. Om du tappar bort en tagg meddela nyckelansvarige direkt så den kan spärras.

 keys