Renoveringar

 

Det finns en hel del regler kring renoveringar som du kan läsa om nedan, inte minst vilka tider som gäller.

Då renoveringar kan medföra en hel del buller är det en god idé att Anslå ett meddelade i trapphuset om ditt pågående arbete och berätta för grannarna hur länge jobbet beräknas pågå.

Angående fläktbyte vid renoveringar, klicka på länken för att få upp dokumentet: Fläktar

Om man vid renovering av kök eller badrum behöver stänga av vattnet eller elen måste du kontakta Riksbyggen så fixar de det. Kostnaden debiteras bostadsrättsinnehavaren. Du måste informera dina grannar i god tid om när och hur länge avstängningen kommer att fortgå.

Om du planerar att bila hål i betongväggar så måste styrelsemedgivande inhämtas, kontakta ordföranden. I dessa fall krävs även godkännande av byggnadsnämden.

Fr.o.m. 2021 -01-01 gäller nya bestämmelser för våtrum. Klicka på länken så finner du alla regler som gäller: https://www.bkr.se/fakta/branschregler/

När renoveringen av ditt badrum är klar ska ett våtrumsintyg lämnas till styrelsen. Våtrumsintyget visar att arbetet är fackmässigt utfört och följer gällande branschregler. Detta för att inte orsaka skada på fastigheten. Men våtrumsintyget har även betydelse i kontakt med försäkringsbolag och vid försäljning av lägenheten.

Om det blir aktuellt med byte av golvbrunn ersätter föreningen medlem med 4000 kr inkl moms. Hantverkaren som utfört bytet ska fakturera föreningen för kostnaden.

Ditt byggavfall skall du själv transportera till RETURPUNKTEN. Det kan också påpekas att större renoveringar kräver godkännande av styrelsen.

Följande tider för renoveringar gäller:

Vardagar 8.00 – 16.00.

Tillåtet att bila i betong, ihållande borrande med slagborr.

Vardagar 16.00 – 18.00

Absolut ingen bilning eller ihållande borrning. Endast tillåtet med renovering som medför smärre ljud och som inte skapar ljud hela tiden, exempelvis målnings-och inredningsarbeten.

Lördagar och Söndagar 11.00 – 16.00

Absolut ingen bilning eller ihållande borrning. Endast tillåtet med renovering som medför smärre ljud och som inte skapar ljud hela tiden, exempelvis målnings-och inredningsarbeten.