Renoveringar

 

Angående fläktbyte vid renoveringar, klicka på länken för att få upp dokumentet: Fläktar

Fr.o.m. 2021 -01-01 gäller nya bestämmelser för våtrum. Klicka på länken så finner du alla regler som gäller: https://www.bkr.se/fakta/branschregler/

Renoveringar: Vi har med vår förenings stigande ålder haft nöjet att välkomna fler och fler nya medlemmar. Ofta vill man snygga till sina lägenheter med renoveringar av olika slag.

Detta är naturligtvis utmärkt på alla sätt och vis då snygga, fräscha lägenheter ytterligare bidrar till att vi har en så trevlig förening. Dock medför renoveringar en hel del buller, varför styrelsen fattat beslut om vissa tider för dessa arbeten.

Följande tider gäller:

Vardagar 8.00 – 16.00.

Tillåtet att bila i betong, ihållande borrande och slagborr. Anslå ett meddelade i trapphuset om ditt pågående arbete och berätta för grannarna hur länge jobbet beräknas pågå.

Vardagar 16.00 – 18.00

Tillåtet med renovering som medför smärre ljud (renovering som inte skapar ljud hela tiden).

Lördagar och Söndagar 11.00 – 16.00

Tillåtet med renovering som medför smärre ljud (renovering som inte skapar ljud hela tiden).

Ditt byggavfall skall du själv transportera till RETURPUNKTEN. Det kan också påpekas att större renoveringar kräver godkännande av styrelsen.

Det är inte tillåtet att bila hål i betongväggar, om du planerar denna typ av arbete så måste styrelsemedgivande inhämtas, kontakta ordföranden. I dessa fall krävs även godkännande av byggnadsnämden.