Porttelefon

 

Porttelefonen fungerar via din telefon.

Du behöver anmäla namn, lägenhetsnummer samt det/de telefonnummer du vill ha kopplade till porttelefonen. Det gör du tills vidare till Britt Lagerqvist. Mailadress: britt.lagerqvist@gmail.com

Vid entrén sitter en läsare där besökaren kan välja vem hen vill ringa. Lägenhetsinnehavaren får då ett samtal till sin telefon där man hör ”samtal från port”. Därefter kan du samtala med den som ringt och öppna porten genom att trycka på 5:an.

Om du har en gammal porttelefon inne i lägenheten är du fri att ta bort den om du vill.