Gården

 

Grill: Vi har en grill på gården som får nyttjas av alla medlemmar i föreningen. För allas trivsel är det viktigt att man efter användning städar efter sig. OBS! Lägg alltid aluminiumfolie i botten innan du lägger på grillkol så blir det lätt att göra rent.

Det ska givetvis gå lugnt och städat till vid grillen så att inte andra boende blir störda. Då vi inte kommer att ha något bokningssystem så är det viktigt att vi hjälps åt så att alla som vill får möjlighet att nyttja grillen.

Grillning på balkonger och uteplatser är endast tillåtet med elgrill.

Grindar/entrédörrar: Se till att grindar och entrédörrar stängs när vi går in eller ut. Värmen kan ibland få dörrar att svälla, så man får då kontrollera extra noga att dörren eller grinden går i lås.

Fåglar/hundar: Det är inte tillåtet att lägga ut mat till fåglar varken på marken, takutsprång eller andra ställen med tanke på råttor och annan ohyra. Vissa fåglar är också smittbärare av fågelvirus som kan drabba människor. Det är inte heller tillåtet att rasta hundar på gården.