Garage

 

Riktlinjer för garageuthyrning

Vår förening har 104 garageplatser. Dessa platser är i första hand avsedda för uthyrning till egna bostadsrättsinnehavare, men det förekommer också en extern uthyrning på grund av att det funnits ett överskott på platser.

Köhanteringen sköts av Riksbyggen, telefon 0771-860 860. Till stämman 2011 motionerades om hur garageplatserna skulle fördelas. Det resulterade i ett antal beslut som här nedtecknas som riktlinjer för garageuthyrning.

  1. I första hand gäller att endast en garageplats kan hyras per lägenhet.
  2. Vid avyttring av lägenhet går garageplats till den nya ägaren som måste meddela Riksbyggen om den inte vill har garageplatsen.
  3. De platser som inte är uthyrda kan hyras av lägenhetsinnehavare som redan har en plats och önskar en till. Uppsägningstiden för en extraplats skall vara en månad.
  4. Om det finns lediga platser efter att behovet är tillgodosett enligt punkt tre, kan dessa hyras ut extern med en uppsägningstid på en månad. Extern hyresgäst skall då endast ha tillgång till nyckel för garageport och inga andra utrymmen
  • Garageporten: Det händer att garageporten inte stängs när vi kör in/ut. Om den inte stängs, försök att manuellt stänga den med knapparna UPP-NED, vid sidan om garageporten.
  • Parkering på innergården och i valvet på Slottsgatan är inte tillåten utan styrelsens särskilda tillstånd, (endast undantag för i- och urlastning eller liknande)
  • Gästparkering: Föreningen har för närvarande inga gästparkeringar att erbjuda.