Försäkringar

 

Bostadsrättstillägg

Mellan Folksam och vår bostadsrättsförening finns ett avtal avseende bostadsrättstillägg. Detta innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte behöver ha detta tillägg.

Här kan du läsa mer:  Försäkringsbrev Gemensamt bostadsrättstillägg_2022 (1)

För fullständiga villkor (Bostadsrättsförsäkring B 388) följ länken: https://www.proinova.se/rbforsakring/ovriga/forsakringen/

Vid skada, kontakta Folksams skadeservice  på telefonnummer 0771-880 800 och ange att ni är försäkrad genom RBförsäkring. Tel. efter kontorstid och helger: 020-45 00 00 (gäller vid akut skada).

Din hemförsäkring måste du dock stå för själv. 

Vid sanering av skadedjur kontakta Anticimex på telefonnummer 075-2451000 och ange kundnummer 1890874.