Fastighetsskötsel

 

Fastighetsskötsel utförs av Riksbyggen,

Telefon: 0771-860 860

 • Lamprond varvid samtliga utvändiga belysningar samt belysningar i garage och källarutrymmen Bråddgatan och Slottsgatan 121 – 131 kontrolleras, eventuella trasiga lampor och lysrör utbytes och bortforslas.
 • Städning av gårdar en gång/vecka, centralgarage, buskage och trottoarer två gånger i veckan. En gång skall noggrann städning ske. Vid behov tömmes papperskorgar.
 • Regelbunden tillsyn av lekredskap. En gång om året sker säkerhetsbesiktning av utrustningen. Protokoll från besiktningen skall tillsändas föreningen.
 • Centralgarage med tillhörande trapp upp mot Slottsgatan storstädas två gånger om året april och oktober.
 • Källare och källargångar Bråddgatan samt Slottsgatan 125-131 städas en gång per vecka.
 • Rensning och tömning av sandfälla vid garageinfart april och oktober. Rensning och rengöring av dagvattenbrunnar och brunnsgaller på gården samt uppe på tak till NETTO skall ske hela året vid behov.
 • Snöröjning och sandning vid behov.
 • Sophantering inkl hopkörning av säckar till centralt soputrymme i centralgarage, städning av samtliga soprum vid besök varje vecka. Utställning av sopsäckar hämtningsdagen vid Slottsgatan 121 – 123. Efter varje soptransport i källare skall golvet rengöras från eventuella fläckar och skräp.
 • Tillsyn och städning av återvinningsutrustning och annat material, i återvinningsrummet vid garagenedfart. Utställning av återvinningskärl hämtningsdagar Slottsgatan 121.
 • Skötsel av buskar och rabatter innebärande städning, gallring, ogräsrensning samt klippning. Föryngringsgallring av buskar skall ske med 1/3 per år.
 • Klippning och ansning vid behov samt en ggr per år gödning gräsmatta.
 • Ogräsbekämpning samtliga hårdgjorda ytor en gång/år.
 • Vår- och höststädning hela gårdsytan samt rabatter och trottoarer.
 • Plantering vår-, sommar- och höstblommor i blomlåda på gården, erforderlig tillsyn och vattning under växtsäsongen.
 • Julgran uppsättes och förses med belysning klart till första advent. Borttages omkring tjugondag knut.
 • Tillsyn och justering dörrstängare vid temperaturskiftningar. Kontroll och smörjning av lås och låscylindrar i samtliga entrédörrar, källardörrar samt dörrar till grindar.
 • Justering tidur sommar- och vintertid.
 • En gång i månaden rondering samtliga ytter- och källardörrar varvid låsning och övrig funktion av dörrarna kontrolleras, erforderlig smörjning och smärre justeringar skall ingå i offertpriset.
 • Vid och efter stark blåst skall kontroll utföras så inga takluckor blåst upp.
 • Vid byte av lägenhetsinnehavare skall ingå uppsättning av nya namnskyltar i porttelefoner, anslagstavlor och lägenhetsdörrar.