Sopor & återvinning

 

Återvinningsrummet finns vid garagenedfarten! Det finns klara instruktioner vad vi inte får kasta där (se anslag innanför dörren) Behållare finns för metall, hårda och mjuka plastförpackningar, glas, batterier, glödlampor, tidningar och pappersförpackningar (hopvikta kartonger) . Inga kuvert får slängas varken bland tidningar eller pappersförpackningar. Kuvert sorteras till brännbart hushållsavfall.

Föreningen tvingas betala extra, för att ett antal boende kastar materiel efter lägenhetsrenovering etc. – kylskåp, Tv-apparater, hela sopsäckar efter fester med blandat innehåll, bilbatterier m.m. Styrelsen hänvisar till RETURPUNKTEN och eller återförsäljare vid utbyte av våra hushållsmaskiner/TV eller annat grövre avfall. Många extra tömningar av återvinningsrummet innebär en kostnad för föreningens medlemmar, för att ett fåtal boende inte följer de anvisningar vi har!

Container: En gång per år (månadskifte maj/juni) finns det en möjlighet att kasta grovsopor i en container som ställs ut på gården i några veckor, eller tills det att den är full. Perfekt för de som inte kan ta sig till returpunkten, och ett bra tillfälle att rensa ut gammalt ur lägenheter och förråd.

Sopnedkast: Än så länge har föreningen möjlighet att använda befintliga sopnedkast i våra trappuppgångar. Det är dock viktigt att påpeka att det som kastas – skall vara väl emballerat, så att inte matrester kastas utan påse och att lättare papper och plast eller liknande material inte kastas direkt i sopnedkastet (med risk för att det sugs upp och fastnar i fläkten.