jun 172024
 

Med anledning av Claes-Göran Bergströms hastiga bortgång efter en tids sjukdom har vi ännu ingen som kan ta över Claes-Görans styrelseuppdrag som nyckel-, tagg- och porttelefonansvarig.

Tills vidare får man kontakta Britt Lagerqvist i dessa ärenden, helst via mail – britt.lagerqvist@gmail.com

Våra tankar går till Claes-Görans fru med familj.

 / Björkens styrelse

 Posted by at 16:00

Sorry, the comment form is closed at this time.