Kontakt

 

Föreningens adress

Rb Brf Björken
Fack 97833586
R 879
106 37 STOCKHOLM

Viktiga telefonnummer

All felanmälan görs till HSB, om det inte är ett fel där underhållsansvaret ligger på dig, för då är du fri att anlita vem du vill (se fliken underhållsansvar)

HSB felanmälan/boservice (sätt gärna upp en lapp i trapphuset när du felanmält)010-442 56 00 eller via mail:
felanmalan.ostra@hsb.se
(skicka även en kopia
till ordförande jannejaeda@hotmail.com)
Akuta fel utanför öppettider, HSB010 470 50 64
Inre skötsel, trappstädning samt snöröjning,
TJ´s
011-34 76 08
Administration och ekonomi, Riksbyggen0771-860 860
Telenor kundservice, TV, Internet och bredbandstelefoni 0770-111 333
Störningsjour, Avarn Security AB010-210 90 00
Lås- och nyckelleverantör, Norrköpings Låsverkstad AB011-28 73 60
Hiss service, Kone hissar AB0771-50 00 00

Styrelse för år 2022/2023


Telefonnummer till förtroendevalda och styrelsemedlemmar finns även på anslagstavlorna i trapphusen.

Ordförande – Jan Jädersand
Slottsgatan 125
Telefon: 011-16 39 49
E-post: jannejaeda@hotmail.com

Vice Ordförande – Thomas Hansson
Bråddgatan 28
Telefon: 011-631 18

Sekreterare – Lars Gunnarsson
Bråddgatan 28
Telefon: 0702-54 83 35

Ledamot – Britt Lagerqvist
Bråddgatan 26
Telefon: 070-579 4633
E-post: britt.lagerqvist@gmail.com

Ledamot – Claes- Göran Bergström
Slottsgatan 129
Telefon: 0706 – 45 65 55

Kundansvarig, Riksbyggens representant – Michael Hedelin
Riksbyggen Norrköping
Telefon: 0771-860 860

Suppleant- Mimi Stanojevic
Slottsgatan 131
Telefon: 072 – 46 83 449                                
                                                             
Suppleant – Josef Dursun
Slottsgatan 123
Telefon: 0702-78 75 69

Suppleant – Riksbyggens representant – Elin Gunnarsson
Riksbyggen Norrköping
Telefon: 0771-860 860

Auktoriserad revisor
KPMG Bohlins AB

Revisor, ordinarie – Kamil Solis
Bråddgatan 26
Telefon: 0727-41 00 68

Revisor, suppleant – Elisabet Sandolf
Slottsgatan 125
Telefon: 073-982 34 31

Valberedning

Catrin Welin (sammankallande)
Slottsgatan 125
Telefon: 0702-88 24 08

Liljana Joncevska
Slottsgatan 131
Telefon: 0735-82 84 27

Övrigt

  • Brevlåda för synpunkter finns på gårdssidan Slottsgatan 127.
  • Riksbyggens servicekontor ligger på Bråddgatan 15.
  • För mailkontakt med föreningen, var god skicka ditt meddelande till britt.lagerqvist@gmail.com som vid behov vidarebefordrar e-posten till ansvarig.