Kontakt

 

Föreningens adress

Rb Brf Björken
Fack 97833586
R 879
106 37 STOCKHOLM

Viktiga telefonnummer

Felanmälan – all felanmälan (även jour) görs till Riksbyggen
Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för ett visst underhåll i din lägenhet. Detta regleras genom din bostadsrättsförenings stadgar. Vissa tjänster som du felanmäler/beställer kan komma att faktureras dig. Se fliken underhållsansvar
0771 – 860 860
Felanmälan kan även göras på
www.mitt.riksbyggen.se
Inre skötsel, trappstädning samt snöröjning,
TJ´s
011-34 76 08
Administration och ekonomi, Riksbyggen0771-860 860
Telenor kundservice, TV, Internet och bredbandstelefoni 0770-111 333
Störningsjour, Avarn Security AB010-210 90 00
Lås- och nyckelleverantör, Norrköpings Låsverkstad AB011-28 73 60
Hiss service, ALT hiss AB010-205 00 50

Styrelse för år 2024/2025


Telefonnummer till förtroendevalda och styrelsemedlemmar finns även på anslagstavlorna i trapphusen.

Ordförande – Britt Lagerqvist
Bråddgatan 26
Telefon: 070 579 46 33
E-post: britt.lagerqvist@gmail.com

Sekreterare – Lars Gunnarsson
Bråddgatan 28
Telefon: 0702-54 83 35

Ledamot – Josef Dursun
Slottsgatan 123
Telefon: 0702 787 569

Ledamot – Riksbyggens representant – Michael Hedelin
Riksbyggen Norrköping
Telefon: 0771-860 860

Suppleant – Daniel Edman
Slottsgatan 127
Telefon: 0708 324 614                               
                                                             
Suppleant – Lena Nilsson
Slottsgatan 129
Telefon: 0705 140 715

Auktoriserad revisor
KPMG Bohlins AB

Föreningsrevisor – Annika Langström
Bråddgatan 28
Telefon 0705 120 290

Revisorsuppleant – Helén Hellgren
Bråddgatan 26

Valberedning

Catrin Welin (sammankallande)
Slottsgatan 125
Telefon: 0702-88 24 08

Liljana Joncevska
Slottsgatan 131
Telefon: 0735-82 84 27

Övrigt

  • Brevlåda för synpunkter finns på gårdssidan Slottsgatan 127.
  • Riksbyggens servicekontor ligger på Bråddgatan 15.
  • För mailkontakt med föreningen, var god skicka ditt meddelande till britt.lagerqvist@gmail.com som vid behov vidarebefordrar e-posten till ansvarig.