jun 202023
 

Om du godkänner att Riksbyggen får gå in med huvudnyckel men av olika anledningar inte kan lämna lappen i föreningens brevlåda kan du istället skicka ett mail till britt.lagerqvist@gmail.com. I mailet måste nedanstående text/uppgifter finnas med: 

Ja, jag tillåter att Riksbyggen går in med huvudnyckel. Vid tid för aviserat besök kommer jag att lämna eventuellt sjutillhållarlås olåst. Skriv också in ditt namn, adress samt lägenhetsnummer.

Följande datum gäller (samtliga datum kl 8-15):

28/6 Bråddgatan 22A, Bråddgatan 28, Slottsg 125, Slottsgatan 127

29/6 Slottsgatan 131, Slottsgatan 121, Slottsgatan 129, Bråddgatan 22C

3/7 Bråddgatan 22B, Bråddgatan 26

4/7 Slottsgatan 123

 

 

 

 Posted by at 19:37

Sorry, the comment form is closed at this time.