mar 022023
 

Nu på måndag (den 6mars) påbörjas installationen av laddplatser för elbilar i garaget.

Installationsarbetet kan medföra buller och vibration t.ex vid borrning. Arbetsbilar kommer också att synas i garaget.

Alla som bokstavligen berörs har fått enskild information.

Arbetet beräknas ta ca 2 veckor.

Vänligen

Björkens styrelse

 Posted by at 12:47

Sorry, the comment form is closed at this time.