aug 292018
 

Fjärrkontroller till garaget köper man hädanefter för en summa av 2 500 kr av Thomas Hansson (Bråddgatan 28, telnr: 011-631 18).  De som köper fjärrkontrollen säljer/ger bort den till nästa ägare vid avflyttning från föreningen. De som har gamla fjärrkontroller och har lagt 1 000 kr i deponi behåller dom och får deponin tillbaka om man lämnar tillbaka en fungerande fjärrkontroll.

 Posted by at 09:13

Sorry, the comment form is closed at this time.