jan 182019
 

Styrelsen har beslutat om byte av leverantörer till yttre fastighetsskötsel samt nyckelleverantör. Detta på grund av att fastighetsskötseln inte varit helt tillfredsställande de senaste åren och vid upphandling sparar vi dessutom väsentligt med pengar!

Byte av låsleverantör beror på att vår dåvarande flyttat från Trädgårdsgatan ut till Risängen och vi behövde ha en butik på promenadavstånd! Vi jämförde flera och valde Norrköpings Låsverkstad AB som ligger på Butängen (nära Leons gatukök)! Telefonnummer finns under fliken Kontakt!

 Posted by at 11:24

Sorry, the comment form is closed at this time.