Lisso

Avgifter och Solpaneler…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Avgifter och Solpaneler…
jan 272020
 

Styrelsen lyckades omfördela budget för 2020, så att vi inte behövde införa högre avgifter för våra bostadsrätter.

Under våren kommer vi att montera upp solpaneler på våra hustak. Förhoppningsvis kommer detta att bidra till lägre kostnader för el. Mer information kommer så snart vi har fått exakta datum.

 Posted by at 21:58

Trapphus…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Trapphus…
dec 092019
 

Även när det inte är jultider då många tänder levande ljus hemma är det ändå bra att påminna om reglerna för förvaring i våra trapphus (som ju är en av våra utrymningsvägar vid en brand)!

Följ länken här nedan för att se vilka lagar och regler som gäller (du kommer till en sida hos Riksbyggen)

Här finns även annan jättenyttig information och andra regler om vad som gäller i bostadsrättsföreningar.

Trapphusregler och annan nyttig information

Här kan ni även kika på hur snabbt ett brandförlopp i en barnvagn sker:

Barnvagnsbrand

En av alla fina målningar i våra trapphus
 Posted by at 22:19

Nyheter om renoveringar…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Nyheter om renoveringar…
nov 122019
 

Under Medlemsinfo och Renoveringar hittar du lite nyheter om renoveringstider samt rabatt hos rörfirma!

 Posted by at 00:33

info om GDPR…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för info om GDPR…
nov 122019
 

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 började det nya EU- direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla. Dataskyddsförordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter, och samtidigt stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används.

Rätten till privatliv – en mänsklig rättighet

Grunden till dataskyddslagstiftningen hittar man i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

  • Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.
  • Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.
  • En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.

Kort uttryckt kan man alltså säga att det handlar om en allmänmänsklig rätt till privatliv.

BRF Björken följer Dataskyddsförordningen och har du frågor eller funderingar så kan du vända dig till oss i styrelsen genom kontaktformuläret på fliken Kontakt eller genom de kontaktuppgifter som finns där.

 Posted by at 00:29

Sophantering…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Sophantering…
mar 182019
 

Vi har en grupp från styrelsen som ser över sophanteringen. De kikar på olika alternativa lösningar för att på sikt kunna stänga sopnedkasten.

 Posted by at 18:56

Element…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Element…
jan 182019
 

Det har kommit frågor om luftning av element och reglerna är att den boende ombesörjer detta själv. Vill man kan man ringa tex Riksbyggen och be dom utföra detta, men då kostar det ca 700 kronor!

 Posted by at 11:26

Felanmälan…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Felanmälan…
jan 182019
 

Ring helst felanmälan på dagtid och på vardagar då jourtid kostar mycket extrapengar! Är det akut och måste åtgärdas direkt är det förstås tillåtet! Mycket kan dock vänta till närmaste vardag och då är vi tacksamma om ni avvaktar!

 Posted by at 11:25

Byte av leverantörer…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Byte av leverantörer…
jan 182019
 

Styrelsen har beslutat om byte av leverantörer till yttre fastighetsskötsel samt nyckelleverantör. Detta på grund av att fastighetsskötseln inte varit helt tillfredsställande de senaste åren och vid upphandling sparar vi dessutom väsentligt med pengar!

Byte av låsleverantör beror på att vår dåvarande flyttat från Trädgårdsgatan ut till Risängen och vi behövde ha en butik på promenadavstånd! Vi jämförde flera och valde Norrköpings Låsverkstad AB som ligger på Butängen (nära Leons gatukök)! Telefonnummer finns under fliken Kontakt!

 Posted by at 11:24

Anticimex…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Anticimex…
jan 022019
 

Problemet med råttor på gården

Anticimex har satt ut råttfällor på gården.  De ser ut som små betonglådor, dessa skall stå i tre år, sedan bedömer Anticimex att råttorna är borta. Det är nu viktigt att ingen matar fåglar eftersom denna mat även livnär råttorna!!

Det är viktigt att ni ringer Anticimex om ni uppmärksammar råttor på gården (telefonnummer 011-36 74 00)! Då kommer de ut och genomför en sanering genom att lägga ut gift i våra betonglådor!

Styrelsen för Rb brf Björken

 Posted by at 21:15