okt 202015
 

Problemet med råttor på gården

Anticimex har nu satt ut råttfällor på gården.  De ser ut som små betonglådor, dessa skall stå i tre år, sedan bedömer Anticimex att råttorna är borta. Det är nu viktigt att ingen matar fåglar eftersom denna mat även livnär råttorna!!

Styrelsen för Rb brf Björken

 Posted by at 15:18

Sorry, the comment form is closed at this time.