aug 292020
 

Senaste nytt – augusti 2020

  • Våra solceller är sen en tid installerade och i full gång med att producera el.  Om du är intresserad av att se data i nutid finns en skärm uppsatt där du kan följa produktionen av el på dags-, månads- och årsbasis. Man kan också se vilken co2-besparing som gjorts. Skärmen sitter i ett av föreningslokalens fönster mot restaurang Meze.
  • Montering av s.k. taggsystem pågår. En tagg är en liten plastbricka som är kodad att öppna vissa dörrar, i det här fallet garageporten samt luckorna till sopkasunerna. Sopkasunerna är dock inte färdiga att tas i bruk ännu. Mer info kommer när det är dags. Samma sak gäller garageporten.
  • Den nya varianten av fågelskrämmor på taken har ställt till problem. Många har störts av de blixtljuseffekter som dessa skapat. Därför har de nedmonterats och hur måsbekämpningen ska gå till nästa år är ännu oklart, men styrelsen för en dialog med Anticimex.
  • Utemöblerna och paviljongen på gården är slitna och kommer att renoveras kommande säsong.

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående är du välkommen att kontakta styrelsen.

 

 Posted by at 17:07

Sorry, the comment form is closed at this time.