Våtrum – vad gäller?

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Våtrum – vad gäller?
feb 192021
 

Här kommer bra information för dig som ska renovera våtrum. Fr.o.m 2021-01-01 gäller nämligen nya bestämmelser. Om du går in på bifogad länk finner du alla regler som gäller. (Samma info ligger också under Medlemsinfo – ”Renoveringar”). https://www.bkr.se/fakta/branschregler/

 Posted by at 10:12

Kontroll av ventilationssystemet

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Kontroll av ventilationssystemet
feb 172021
 

Under v. 8 och v. 9 kommer en kontroll av ventilationssystemet att utföras i alla lägenheter. I bifogat dokument kan du läsa om vad som gäller och när det blir aktuellt för just din portuppgång.

OVK besiktning

 Posted by at 16:26

Fjärrkontroller samt taggar

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Fjärrkontroller samt taggar
okt 272020
 

Fjärrkontroller samt taggar

 • Styrelsen har beslutat sänka priset för fjärrkontrollerna till garaget. Den nya kostnaden blir 1000: -. Det här priset gäller för köp av fjärrkontroll utan återköp. Alltså äger Du dosan och tar själv kostnaden för batteribyte, reparation eller nyanskaffning.
 • När det gäller taggar kan man köpa till en extra för en kostnad av 200 kr. Detsamma gäller om du tappar bort eller råkar ha sönder en tagg.

 

 Posted by at 08:51

Prenumerera på info

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Prenumerera på info
okt 152020
 

Hej!

Nu har du möjlighet att prenumerera på all info som läggs ut under ”Nyheter”.

Längst ner i vänstra spalten på Björkens hemsida kan du skriva in din mailadress och sen klicka på ”prenumerera”.  

Därefter kommer du att få ett bekräftelsemail där du måste bekräfta att du vill följa ”bloggen”.

Då kommer du fortsättningsvis att få ett e-mail när det finns nya inlägg.

 Posted by at 18:08

Senaste nytt-september

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Senaste nytt-september
okt 072020
 

                                Senaste nytt – september 2020

 • Behållare samt påsar för matavfall +infoblad från Nodra är utdelade till alla medlemmar. Matavfallsinfo finns även utlagt separat på hemsidan. Påsar kommer fortsättningsvis att finnas i återvinningsrummet i garagenedfarten. Viktigt att man bara använder påsarna till matavfall, samt att man bara tar en rulle i taget – annars kommer de snabbt att ta slut.
 • Taggar är också utdelade till alla som har behov. Meddela styrelsen direkt om du tappar bort din tagg så den kan spärras.
 • Vi kommer under detta år att utöka vårt taggsystem att även gälla våra tvättstugor vilket innebär att bara den som bokat sig kommer att ha tillträde till tvättstugan med hjälp av taggen.
 • Föreningen har fått uppskov gällande OVK besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) till april 2021 p.g.a. risk för spridning av Corona då tillträde krävs till alla lägenheter.
 • Vi har haft vissa problem med värmen vilket gjort att vissa lägenheter är för kalla och andra för varma. Vi kommer därför att under nästa år påbörja byte av radiatorventiler i alla lägenheter vilket kommer att ge jämnare värme + energibesparing.
 • Snöröjningen med HSB har inte fungerat tillfredställande och avtalet har därför sagts upp. Ny entreprenör är TJ:s fastighetsservice, vilka på löpande räkning kommer att utföra snöröjning och halkbekämpning.
 • Funderar du på att glasa in din balkong? I så fall måste styrelsen kontaktas först. Ritning måste skickas till ordförande och man måste även själv söka bygglov. Självklart måste man anlita en auktoriserad firma.

 

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående är du välkommen att kontakta styrelsen.

 Posted by at 17:50

Matavfallsinfo

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Matavfallsinfo
sep 272020
 

På måndag (28/9) kommer vi att dela ut behållare + påsar för matavfall till alla hushåll.

Läs gärna bifogat dokument från Nodra om vad som ska läggas i matavfallspåsarna.

matavfall

 Posted by at 14:56

Senaste nytt – augusti

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Senaste nytt – augusti
aug 292020
 

Senaste nytt – augusti 2020

 • Våra solceller är sen en tid installerade och i full gång med att producera el.  Om du är intresserad av att se data i nutid finns en skärm uppsatt där du kan följa produktionen av el på dags-, månads- och årsbasis. Man kan också se vilken co2-besparing som gjorts. Skärmen sitter i ett av föreningslokalens fönster mot restaurang Meze.
 • Montering av s.k. taggsystem pågår. En tagg är en liten plastbricka som är kodad att öppna vissa dörrar, i det här fallet garageporten samt luckorna till sopkasunerna. Sopkasunerna är dock inte färdiga att tas i bruk ännu. Mer info kommer när det är dags. Samma sak gäller garageporten.
 • Den nya varianten av fågelskrämmor på taken har ställt till problem. Många har störts av de blixtljuseffekter som dessa skapat. Därför har de nedmonterats och hur måsbekämpningen ska gå till nästa år är ännu oklart, men styrelsen för en dialog med Anticimex.
 • Utemöblerna och paviljongen på gården är slitna och kommer att renoveras kommande säsong.

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående är du välkommen att kontakta styrelsen.

 

 Posted by at 17:07