Senaste nytt – augusti

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Senaste nytt – augusti
aug 292020
 

Senaste nytt – augusti 2020

  • Våra solceller är sen en tid installerade och i full gång med att producera el.  Om du är intresserad av att se data i nutid finns en skärm uppsatt där du kan följa produktionen av el på dags-, månads- och årsbasis. Man kan också se vilken co2-besparing som gjorts. Skärmen sitter i ett av föreningslokalens fönster mot restaurang Meze.
  • Montering av s.k. taggsystem pågår. En tagg är en liten plastbricka som är kodad att öppna vissa dörrar, i det här fallet garageporten samt luckorna till sopkasunerna. Sopkasunerna är dock inte färdiga att tas i bruk ännu. Mer info kommer när det är dags. Samma sak gäller garageporten.
  • Den nya varianten av fågelskrämmor på taken har ställt till problem. Många har störts av de blixtljuseffekter som dessa skapat. Därför har de nedmonterats och hur måsbekämpningen ska gå till nästa år är ännu oklart, men styrelsen för en dialog med Anticimex.
  • Utemöblerna och paviljongen på gården är slitna och kommer att renoveras kommande säsong.

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående är du välkommen att kontakta styrelsen.

 

 Posted by at 17:07

Container för grovsopor

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Container för grovsopor
maj 102020
 

Den 3-10 juni kommer det (precis som varje vår) att ställas ut en container för grovsopor på gården. Så passa på och släng det du vill bli av med.

 Posted by at 11:25

Sophantering och solpaneler

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Sophantering och solpaneler
maj 022020
 

Monteringen av solpaneler är i full gång. Därav mycket aktivitet på gården och på taken.

Nästa vecka startar arbetet med utplacering av kärlskåp. Arbetet börjar vecka 19 med att HSB jämnar till marken där kärlskåpen ska stå. Den 15 maj levereras dessa, men kommer troligtvis inte att tas i bruk förrän efter sommaren.

Här kan du läsa mer: Sophantering

 

 

 Posted by at 15:57

Årsstämma 2020

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2020
apr 142020
 

Datum för årsstämman är bestämt till den 26 maj kl 18.00 och kommer att hållas på Hotell President.

I vilken form är ännu ej bestämt. Mer info kommer.

 Posted by at 18:32

Uppdaterade regler

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Uppdaterade regler
apr 132020
 

Regler för garageuthyrning har uppdaterats ( se flik ”garage”). 

Så även regler kring grillning (se flik ”gården) .

 

 Posted by at 12:58

Avgifter och Solpaneler…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Avgifter och Solpaneler…
jan 272020
 

Styrelsen lyckades omfördela budget för 2020, så att vi inte behövde införa högre avgifter för våra bostadsrätter.

Under våren kommer vi att montera upp solpaneler på våra hustak. Förhoppningsvis kommer detta att bidra till lägre kostnader för el. Mer information kommer så snart vi har fått exakta datum.

 Posted by at 21:58

Trapphus…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Trapphus…
dec 092019
 

Även när det inte är jultider då många tänder levande ljus hemma är det ändå bra att påminna om reglerna för förvaring i våra trapphus (som ju är en av våra utrymningsvägar vid en brand)!

Följ länken här nedan för att se vilka lagar och regler som gäller (du kommer till en sida hos Riksbyggen)

Här finns även annan jättenyttig information och andra regler om vad som gäller i bostadsrättsföreningar.

Trapphusregler och annan nyttig information

Här kan ni även kika på hur snabbt ett brandförlopp i en barnvagn sker:

Barnvagnsbrand

En av alla fina målningar i våra trapphus
 Posted by at 22:19

Nyheter om renoveringar…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Nyheter om renoveringar…
nov 122019
 

Under Medlemsinfo och Renoveringar hittar du lite nyheter om renoveringstider samt rabatt hos rörfirma!

 Posted by at 00:33

info om GDPR…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för info om GDPR…
nov 122019
 

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 började det nya EU- direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla. Dataskyddsförordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter, och samtidigt stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används.

Rätten till privatliv – en mänsklig rättighet

Grunden till dataskyddslagstiftningen hittar man i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

  • Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.
  • Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.
  • En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.

Kort uttryckt kan man alltså säga att det handlar om en allmänmänsklig rätt till privatliv.

BRF Björken följer Dataskyddsförordningen och har du frågor eller funderingar så kan du vända dig till oss i styrelsen genom kontaktformuläret på fliken Kontakt eller genom de kontaktuppgifter som finns där.

 Posted by at 00:29