Anticimex…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Anticimex…
jan 022019
 

Problemet med råttor på gården

Anticimex har satt ut råttfällor på gården.  De ser ut som små betonglådor, dessa skall stå i tre år, sedan bedömer Anticimex att råttorna är borta. Det är nu viktigt att ingen matar fåglar eftersom denna mat även livnär råttorna!!

Det är viktigt att ni ringer Anticimex om ni uppmärksammar råttor på gården (telefonnummer 011-36 74 00)! Då kommer de ut och genomför en sanering genom att lägga ut gift i våra betonglådor!

Styrelsen för Rb brf Björken

 Posted by at 21:15

Fjärrkontroller till garage…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Fjärrkontroller till garage…
aug 292018
 

Fjärrkontroller till garaget köper man hädanefter för en summa av 2 500 kr av Thomas Hansson (Bråddgatan 28, telnr: 011-631 18).  De som köper fjärrkontrollen säljer/ger bort den till nästa ägare vid avflyttning från föreningen. De som har gamla fjärrkontroller och har lagt 1 000 kr i deponi behåller dom och får deponin tillbaka om man lämnar tillbaka en fungerande fjärrkontroll.

 Posted by at 09:13

Vid störningar…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Vid störningar…
apr 242018
 

Störningsrutiner:

Styrelsen agerar först om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

1.Den som upplever störningen skall först själv tagit initiativ till ett samtal med personen om vad man upplever vara en störning, så denne är medveten om problemet. Ofta kan man lösa det genom en bra kommunikation!

2.Det ska vara fråga om upprepade störningar. Dessa ska vara väl dokumenterade med tider och datum.

3.Fler än en bostadsrättsinnehavare skall lida av störningen – alltså minst två grannar skall uppleva att det finns en störning.

4.Klagomålen skall kommit till styrelsen skriftligt och vara undertecknade. Styrelsen agerar aldrig utifrån anonyma skrivelser eller telefonsamtal.

 

 

 

 Posted by at 16:37

Godkända fläktar….

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Godkända fläktar….
jul 042016
 

Information om fläktbyte. Här nedan finns en jättebra guide över vilka fläktar som är godkända i vår förening. Den ligger som en pdf och för den som inte har Adobe Reader installerad på sin dator kan kostnadsfritt installera från Internet (enklast är att googla på namnet så får man upp länk till rätt sida)

Fäktguide Brf Björken ver2

 

 Posted by at 16:23

Andrahandsuthyrning…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Andrahandsuthyrning…
maj 262016
 

Vid beviljade och godkända andrahandsuthyrningar kommer föreningen från och med 1 januari 2016 att ta ut en avgift på 10% av ett prisbasbelopp. För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kr.

 Posted by at 14:32

Tvättstugorna…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Tvättstugorna…
aug 172015
 

Ett litet förtydligande av tvättstugeregler:

Man bokar tid genom att sätta sin bokningscylinder på det datum och tid man vill tvätta. Vi tvättar inte på obokade tider (det finns gott om tvättider så att man hinner boka tid en gång per vecka). Är det däremot obokat när du kommer så sätter du förstås in din bokningscylinder och kan tvätta fram till nästa pass börjar.

Det är inte tillåtet att ta någon annans bokade tid även om det är tomt i maskinerna just då (någon kan ha blivit försenad av någon anledning och inte hunnit ner i tvättstugan ännu). Självklart lämnar vi tvättstugan i rent och fint skick!

 Posted by at 15:39

Återvinningsrummet…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Återvinningsrummet…
jul 282015
 

Låsvredet till återvinningsrummet har krånglat och är nu åtgärdat. Låt gärna dörren vara lite öppen när ni är därinne för säkerhets skull, så att ni inte blir inlåsta.

 Posted by at 15:03