Energideklarationer

 

Här kan man ta del av energideklarationer från 2018. Energideklarationen är ett dokument med bl.a uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. En byggnads energideklaration gäller i 10 år.

 Bråddgatan 22 A Norrköping                                                                                 Bråddgatan 22 B Norrköping                                                                                 Bråddgatan 22 C Norrköping                                                                                 Bråddgatan 26 Norrköping                                                                                     Bråddgatan 28 Norrköping                                                                                     Slottsgatan 121                                                                                                               Slottsgatan 123                                                                                                               Slottsgatan 125                                                                                                               Slottsgatan 127 Norrköping                                                                                     Slottsgatan 129 Norrköping                                                                                     Slottagatan 131 Norrköping