Renoveringar

 

Angående fläktbyte vid renoveringar, klicka på länken för att få upp dokumentet: Fläktar

Renoveringar: Vi har med vår förenings stigande ålder haft nöjet att välkomna fler och fler nya medlemmar. Ofta vill man snygga till sina lägenheter med renoveringar av olika slag. Detta är naturligtvis utmärkt på alla sätt och vis då snygga, fräscha lägenheter ytterligare bidrar till att vi har en så trevlig förening. Dock medför renoveringar en hel del buller, varför styrelsen fattat beslut om vissa tider för dessa arbeten.

Följande tider gäller: Vardagar 8.00 – 16.00. Övriga tider är det alltså inte tillåtet att borra, spika, bila eller utföra annat renoveringsarbete som anses vara störande för grannarna. Anslå ett meddelade i trapphuset om ditt pågående arbete och berätta för grannarna hur länge jobbet beräknas pågå. Ditt byggavfall skall du själv transportera till RETURPUNKTEN. Det kan också påpekas att större renoveringar kräver godkännande av styrelsen.

Det är inte tillåtet att bila hål i betongväggar, om du planerar denna typ av arbete så måste styrelsemedgivande inhämtas, kontakta ordföranden. I dessa fall krävs även godkännande av byggnadsnämden.

Tänk på att vissa åtgärder kan betalas av föreningen

Föreningen betalar byte av ballofixventiler och byte av golvbrunn i badrum i samband med renovering (dock max 5000 kr och gjort av en behörig firma), föreningen betalar även moms och därför skall moms påföras fakturan. För att föreningen skall betala, skall arbetet alltid i förväg anmälas och godkännas av föreningen.

Fakturering skall föregås av besiktning av arbetet, besiktningen utföres av någon representant från föreningens styrelse.

Faktura adress:

Rb Brf Björken
Fack 97833586
R 879
106 37 STOCKHOLM