Garage

 

Riktlinjer för garageuthyrning

Vår förening har 104 garageplatser. Dessa platser är i första hand avsedda för uthyrning till egna bostadsrättsinnehavare, men det förekommer också  extern uthyrning  vid överskott av platser.

Köhanteringen sköts av Riksbyggen, telefon 0771-860 860.

Även om du står i kö måste du aktivt gå in på Riksbyggens hemsida och anmäla dig när garageplats finns ledig. Inga erbjudanden kommer att skickas hem till dig automatiskt.

  1. I första hand gäller att endast en garageplats kan hyras per lägenhet.
  2. Fordonet måste vara registrerat på boende i lägenheten.
  3. Vid avyttring av lägenhet går garageplats till den nya ägaren som måste meddela Riksbyggen om den inte vill har garageplatsen.
  4. De platser som inte är uthyrda kan hyras av lägenhetsinnehavare som redan har en plats och önskar en till. Uppsägningstiden för en extraplats skall vara en månad.
  5. Föreningen har ett antal handikapplatser som hyrs ut med 1 månads uppsägning. Vid behov kontakta styrelsen.
  • Garageporten: Det händer att garageporten inte stängs när vi kör in/ut. Om den inte stängs, försök att manuellt stänga den med knapparna UPP-NED, vid sidan om garageporten.
  • Parkering på innergården och i valvet på Slottsgatan är inte tillåten utan styrelsens särskilda tillstånd, (endast undantag för i- och urlastning eller liknande)
  • Gästparkering: Föreningen har för närvarande inga gästparkeringar att erbjuda.