Garage

 

Riktlinjer för garageuthyrning

Vår förening har 101 garageplatser varav 14 st laddplatser för elbilar. Dessa platser är i första hand avsedda för uthyrning till egna bostadsrättsinnehavare, men det förekommer också  extern uthyrning  vid överskott av platser.

En garageplats kostar 400:-/månad och en laddplats kostar 575:-/månad+el

Köhantering

Vill du ställa dig i kö för en garageplats eller säga upp din plats kontakta Britt Lagerqvist via mail (britt.lagerqvist@gmail.com) 

När en garageplats blir ledig kontaktas de 3 som står först i kön via mail och får 1 vecka på sig att svara ja eller nej.

Vid avyttring av lägenhet går garageplats till den nya ägaren som måste meddela Britt Lagerqvist om denne  vill ha garageplatsen.

  1. I första hand gäller att endast en garageplats kan hyras per lägenhet.
  2. Fordonet måste vara registrerat på boende i lägenheten.
  3. De platser som inte är uthyrda kan hyras av lägenhetsinnehavare som redan har en plats och önskar en till. Uppsägningstiden för en extraplats skall vara en månad.
  4. Föreningen har ett antal handikapplatser som hyrs ut med 1 månads uppsägning. Vid behov kontakta styrelsen.
  • Garageporten: Det händer att garageporten inte stängs när vi kör in/ut. Om den inte stängs, försök att manuellt stänga den med knapparna UPP-NED, vid sidan om garageporten.
  • Parkering på innergården och i valvet på Slottsgatan är inte tillåten utan styrelsens särskilda tillstånd, (endast undantag för i- och urlastning eller liknande)
  • Gästparkering: Föreningen har för närvarande inga gästparkeringar att erbjuda.