Försäkringar

 

Bostadsrättstillägg

Mellan Folksam och vår bostadsrättsförening finns ett avtal avseende bostadsrättstillägg. Detta innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte behöver ha detta tillägg.

Vid skada, kontakta Folksams skadeservice  på telefonnummer 0771-880 800 och ange att ni är försäkrad genom RBförsäkring. Tel. efter kontorstid och helger: 020-45 00 00 (gäller vid akut skada).

Din hemförsäkring måste du dock stå för själv. 

Här kan du läsa mer:  Försäkringsbrev Gemensamt bostadsrättstillägg_2022 (1)

Vid sanering av skadedjur kontakta Anticimex på telefonnummer 075-2451000 och ange kundnummer 1890874.