Kontakt

 

Föreningens adress

Rb Brf Björken
Fack 97833586
R 879
106 37 STOCKHOLM

Viktiga telefonnummer

Felanmälan fastighetsjour, HSB Boservice 010-442 56 00
Inre skötsel/trappstädning samt snöröjning, TJ´s011-34 76 08
HSB Boservice, yttre fastighetsskötsel 010-442 56 00
Akuta fel utanför öppettider, HSB Boservice010-470 50 64
Boendeservice, Riksbyggen0771-860 860
Vaktbolag / störningsjour, Avarn Security AB011-14 17 15
Lås- och nyckelleverantör, Norrköpings Låsverkstad AB011-28 73 60
Hiss service, Kone hissar AB011-12 17 10
Telenor kundservice, TV, Internet och bredbandstelefoni 0770-111 333

Styrelse för år 2020 / 2021

Telefonnummer till förtroendevalda och styrelsemedlemmar finns även på anslagstavlorna i trapphusen.

Ordförande – Jan Jädersand
Slottsgatan 125
Telefon: 011-16 39 49
E-post: jannejaeda@hotmail.com

Vice Ordförande – Thomas Hansson
Bråddgatan 28
Telefon: 011-631 18

Sekreterare – Lars Gunnarsson
Bråddgatan 28
Telefon: 0702-54 83 35

Ledamot – Britt Lagerqvist
Bråddgatan 26
Telefon: 011-14 46 33

Kundansvarig, Riksbyggens representant – Viktor Öhrström
Riksbyggen Norrköping
Telefon: 0771-860 860
E-post: viktor.ohrstrom@riksbyggen.se

Suppleant  – David Jansson
Slottsgatan 129                                   
                                                             
Suppleant – Ninos Gawrieh
Slottsgatan 127
Telefon: 0735-79 29 25

Suppleant – Riksbyggens representant – Elin Gunnarsson
Riksbyggen Norrköping
Telefon: 0771-860 860

Auktoriserad revisor
KPMG Bohlins AB

Revisor, ordinarie – Kamil Solis
Bråddgatan 26
Mobil: 0727-41 00 68

Revisor, suppleant – Jonas Westerberg
Bråddgatan 22C
Telefon: 0704-18 22 61

Valberedning

Catrin Welin (sammankallande)
Slottsgatan 125
Telefon: 0702-88 24 08

Liljana Joncevska
Slottsgatan 131
Telefon: 0735-82 84 27

Övrigt

  • Brevlåda för synpunkter finns på gårdssidan Slottsgatan 127.
  • Riksbyggens servicekontor ligger på Bråddgatan 15.
  • För mailkontakt med föreningen, var god skicka ditt meddelande till britt.lagerqvist@gmail.com som vid behov vidarebefordrar e-posten till ansvarig.