Sophantering…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Sophantering…
mar 182019
 

Vi har en grupp från styrelsen som ser över sophanteringen. De kikar på olika alternativa lösningar för att på sikt kunna stänga sopnedkasten.

 Posted by at 18:56

Element…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Element…
jan 182019
 

Det har kommit frågor om luftning av element och reglerna är att den boende ombesörjer detta själv. Vill man kan man ringa tex Riksbyggen och be dom utföra detta, men då kostar det ca 700 kronor!

 Posted by at 11:26

Felanmälan…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Felanmälan…
jan 182019
 

Ring helst felanmälan på dagtid och på vardagar då jourtid kostar mycket extrapengar! Är det akut och måste åtgärdas direkt är det förstås tillåtet! Mycket kan dock vänta till närmaste vardag och då är vi tacksamma om ni avvaktar!

 Posted by at 11:25

Byte av leverantörer…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Byte av leverantörer…
jan 182019
 

Styrelsen har beslutat om byte av leverantörer till yttre fastighetsskötsel samt nyckelleverantör. Detta på grund av att fastighetsskötseln inte varit helt tillfredsställande de senaste åren och vid upphandling sparar vi dessutom väsentligt med pengar!

Byte av låsleverantör beror på att vår dåvarande flyttat från Trädgårdsgatan ut till Risängen och vi behövde ha en butik på promenadavstånd! Vi jämförde flera och valde Norrköpings Låsverkstad AB som ligger på Butängen (nära Leons gatukök)! Telefonnummer finns under fliken Kontakt!

 Posted by at 11:24

Anticimex…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Anticimex…
jan 022019
 

Problemet med råttor på gården

Anticimex har satt ut råttfällor på gården.  De ser ut som små betonglådor, dessa skall stå i tre år, sedan bedömer Anticimex att råttorna är borta. Det är nu viktigt att ingen matar fåglar eftersom denna mat även livnär råttorna!!

Det är viktigt att ni ringer Anticimex om ni uppmärksammar råttor på gården (telefonnummer 011-36 74 00)! Då kommer de ut och genomför en sanering genom att lägga ut gift i våra betonglådor!

Styrelsen för Rb brf Björken

 Posted by at 21:15

Fjärrkontroller till garage…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Fjärrkontroller till garage…
aug 292018
 

Fjärrkontroller till garaget köper man hädanefter för en summa av 2 500 kr av Thomas Hansson (Bråddgatan 28, telnr: 011-631 18).  De som köper fjärrkontrollen säljer/ger bort den till nästa ägare vid avflyttning från föreningen. De som har gamla fjärrkontroller och har lagt 1 000 kr i deponi behåller dom och får deponin tillbaka om man lämnar tillbaka en fungerande fjärrkontroll.

 Posted by at 09:13

Vid störningar…

 Nyheter  Kommentarer inaktiverade för Vid störningar…
apr 242018
 

Störningsrutiner:

Styrelsen agerar först om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

1.Den som upplever störningen skall först själv tagit initiativ till ett samtal med personen om vad man upplever vara en störning, så denne är medveten om problemet. Ofta kan man lösa det genom en bra kommunikation!

2.Det ska vara fråga om upprepade störningar. Dessa ska vara väl dokumenterade med tider och datum.

3.Fler än en bostadsrättsinnehavare skall lida av störningen – alltså minst två grannar skall uppleva att det finns en störning.

4.Klagomålen skall kommit till styrelsen skriftligt och vara undertecknade. Styrelsen agerar aldrig utifrån anonyma skrivelser eller telefonsamtal.

 

 

 

 Posted by at 16:37