Maj 262016
 

Vid beviljade och godkända andrahandsuthyrningar kommer föreningen från och med 1 januari 2016 att ta ut en avgift på 10% av ett prisbasbelopp. För 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr.

 Posted by at 14:32

Sorry, the comment form is closed at this time.